loader image

آشنایی با خدمات شرکت

امروزه برند، بخش ارزشمندی از سرمایه و ثروت یک بنگاه اقتصادی به‌شمار می‌آید و کنترل آن جزء فعالیت‌های استراتژیک سازمانی می‌باشد. ارزیابی راهکارهای اجرا شده در مقوله مدیریت، نام و نشان تجاری (برند) و محاسبه بازگشت سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار حائز اهمیت می‌باشد، اما کنترل یک دارایی با عوامل کیفی، قابل اتکاء و تحلیل نیست و بایستی شاخص‌های کیفی و کمی موثر، پردازش شده و نهایتا در قالب اعداد و ارقام به یک شاخص ریالی (ارزش برند) تبدیل شوند. خدمات شرکت برآورد ارزش ایرانیان عبارتند از:

خدمات شرکت در حوزه ارزش گذاری

 • ارزش گذاری دارایی‌های معنوی
 • ارزش گذاری استارت آپ
 • ارزش گذاری حقوق مالکیت معنوی
 • ارزش گذاری طرح‌ها و پروژه‌ها

خدمات شرکت در حوزه ارزش گذاری

خدمات شرکت در حوزه استراتژی و برنامه‌های توسعه برند

 • معماری برند
 • فرآیندهای مدیریت استراتژیک برند
 • روش‌های توسعه استراتژیک برند
 • ارزیابی و ارزشیابی سهم برند
 • ردیابی وضعیت برند

خدمات شرکت در حوزه استراتژی و برنامه‌های توسعه برند

خدمات شرکت در حوزه حقوقی و قانونی

 • هزینه خرید برند
 • کارشناس در محاکم قضایی
 • ممیزی حقوق مالکیت معنوی
 • پشتیبانی از دعاوی قضایی و حل اختلاف

خدمات شرکت در حوزه ارزش گذاری سهام

 • ارزش گذاری سهام شرکت‌های سهامی خاص
 • ارزش گذاری سهام شرکت‌های سهامی عام
 • ارزش گذاری سهام شرکت‌های تازه تاسیس
 • ارزش گذاری سهام شرکت‌های سهامی خاص
 • ارزش گذاری ادغام و تفکیک شرکت‌ها

خدمات شرکت در حوزه ارزش گذاری سهام