loader image

برآورد ارزش ایرانیان

شرکت برآورد ارزش ایرانیان با هدف شناسایی و ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود بنگاه‌های اقتصادی با استفاده از مدل‌های استاندارد و رویکردهای ارزشیابی تخصصی برای حوزه‌های مختلف کسب و کار تاسیس گردیده است. از آنجا که میزان دارایی‌های نامشهود و مالکیت فکری، تاثیرات قابل توجهی بر فعالیت و ارزش بنگاه‌های اقتصادی دارد، مجموعه موسسین، کارشناسان و مشاوران این شرکت، متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری و خبرگان رشته‌های مختلف کسب و کار، در تلاشند تا با مبنا قراردادن اصل رعایت امانت حرفه‌ای، بنگاه‌های اقتصادی را در مدیریت دارایی‌های نامشهود و توسعه نام تجاری یاری دهند.

خدمات شرکت

حوزه ارزش گذاری
حوزه ارزش گذاری
حوزه استراتژی و برنامه‌های توسعه برند
حوزه استراتژی و برنامه‌های توسعه برند
حوزه ارزش گذاری سهام
حوزه ارزش گذاری سهام
حوزه حقوقی و قانونی
حوزه حقوقی و قانونی