loader image

درباره شرکت برآورد ارزش ایرانیان

رسالت ما

null

امروزه آگاهی از میزان ارزش دارایی‌های نامشهود بنگاه‌های اقتصادی، یک ابزار استراتژیک محسوب می‌شود و مدیریت آن جزء لاینفک فعالیت‌های استراتژیک سازمان می‌باشد. در این راستا شناسایی، ارزیابی و ارائه رویکردهای تخصصی و واقع‌بینانه برای ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود بنگاه‌های اقتصادی رسالت ماست.

ارزش‌های بنیادین شرکت

شرکت برآورد ارزش ایرانیان دارای اعتقادات و ارزش‌هایی است که به هیچ عنوان تحت تاثیر و تغییر در هیچ‌گونه شرایطی قرار نخواهد گرفت و با وجود هر تغییراتی که در دنیای اطراف وجود دارد، همچنان ثابت خواهد ماند و همچنان به عنوان راهنمای دائمی شرکت مد نظر قرار می‌گیرد و همواره سعی بر آن است تا ارزش‌های در نظر گرفته شده، دارای اصول و چارچوب‌هایی باشند که تمام سازمان به آن وفادار بوده و فراتر از هر قانون و قاعده‌ای قرار گیرند.

همچنین تمام استراتژی‌ها، برنامه‌ها و اقدام‌ها باید با رعایت این ارزش‌های کلیدی تنظیم و اجرا شوند. ارزش‌های بنیادین شرکت عبارتند از:

  • استقلال و صداقت حرفه‌ای
  • تعهد به تخصص‌گرایی
  • تمرکز بر واقعیت‌های فضای کسب و کار کشور همراه با مبنا قرار دادن اصول علمی
  • رعایت کامل قوانین و مقررات و همراهی با برنامه‌های ملی
  • کیفیت و نوآوری در حوزه تخصصی شرکت

ارزش گذاری شرکت‌های دانش بنیان

اهمیت دارایی‌های نامشهود در جوامع و اقتصاد امروز به شدت افزایش یافته است و به تبع آن ارزیابی، ارزش گذاری و مسائل حقوقی و قانونی و دعاوی مرتبط با آن به طور روز افزونی گسترش پیدا کرده است. این امر یکی از اجزای اصلی و لاینفک هر تصمیم یا سیاست‌گذاری برای رونق اقتصادی و حفظ حقوق مخترعان، مبتکران، فعالان اقتصادی و حقوق عامه به ویژه در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان، نوپا و فناورانه شده و از حساسیت و ظرافت خاص و روز افزونی برخودار و نیازمند تخصص و صلاحیت ویژه است.

در این راستا، مجموعه موسسین و مشاوران شرکت برآورد ارزش ایرانیان با توجه به بیش از یک دهه سوابق مرتبط در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان به عنوان افرادی که سال‌ها خدمات متعدد تخصصی به شرکت‌های دانش بنیان از مرحله تاسیس تا توسعه ارائه می‌نموده اند، همکاری برای بومی‌سازی و رفع نیازهای ارزش گذاری و شناسایی دارایی‌های نامشهود و مسائل حقوقی مرتبط با این حوزه را به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف استراتژیک شرکت در نظر گرفته و سعی بر آن دارند تا به موازات ارائه خدمات جاری و تخصصی خود در حوزه ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود بر موضوعات زیر تمرکز نموده تا بتوان بخشی از نیازهای مربوطه به ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود این بخش از اقتصاد کشور را (اقتصاد دانش بنیان) مرتفع نمایند.

  • تلاش علمی و عملیاتی برای رشد و ارتقای دانش و تولید محتوای علمی و تدوین استانداردها در زمینه ی ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود در حوزه اقتصاد دانش بنیان شامل: آموزش، پژوهش، ترویج و جذب امکانات مراکز علمی و دانشگاهی و کارآفرینان و فن‌آفرینان بخش خصوصی و به‌روزرسانی دانش و توسعه حرفه‌ای کارشناسان مرتبط.
  • همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برای طرح موضوعات تخصصی ویژه و تلاش برای ارائه روش‌های علمی و عملی لازم در حوزه‌های مربوط به دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان و انتشار نتایج آن از طریق انتقال تجربیات و آموزش مشترک، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مشترک، حمایت از پایان نامه‌های دانشگاهی در زمینه دارایی‌های نامشهود، حمایت محققان و مولفان و مترجمان کتب و مقاله‌های علمی و ترویجی در حوزه دارایی‌های نامشهود.
  • تلاش برای قوام بخشی و توسعه زیر ساخت‌های لازم برای ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود از طریق موسسات و نهادهای حقوقی و در قالب شخصیت حقوقی به جای ارزیابی‌های انفرادی یا ترکیبی از چند کارشناس به منظور رشد و ماندگاری دانش ارزیابی دارایی‌های نامشهود و انتقال تجربیات علمی و عملی به نسل‌های بعدی.